لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۹:۲۴

گزارش: «دولت اوباما بايد تمرکز خود را بر تعامل با ونزوئلا قرار دهد»


گزارش: «دولت اوباما بايد تمرکز خود را بر تعامل با ونزوئلا قرار دهد»
گزارش: «دولت اوباما بايد تمرکز خود را بر تعامل با ونزوئلا قرار دهد»

در چالشی تازه با هوگو چاوز، رييس جمهوری ونزوئلا، قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوريخواه حمايت خود را از کاخ سفيد در مورد ايجاد تغييراتی در چگونگی برخورد با آن کشور، اعلام کرده اند.

رييس دموکرات يکی از کميته های فرعی کميتۀ امور خارجی مجلس نمايندگان آمريکا و يک عضو ارشد جمهوريخواه آن کميته بر اين باورند که دولت اوباما بايد تمرکز خود را بر تعامل با ونزوئلا قرار دهد تا بتواند جان تازه ای به جنبش مخالف هوگو چاوز ببخشد؛ جنبشی که در انتخابات ماه گذشته نشان داد می تواند آقای چاوز و حزب اتحاد سوسياليستی او را به چالش بکشد.

آقای چاوز نتوانست در انتخابات ماه گذشته اکثريت قاطع در مجمع عمومی ونزوئلا را حفظ کند. مخالفان که انتخابات پيشين را تحريم کرده بودند اينبار با حضور خود در صحنه توانستند ۵۵ کرسی مجمع عمومی را از آن خود کنند در حاليکه حزب اتحاد سوسياليستی آقای چاوز نه تنها ۴۳ کرسی را از دست داد بلکه از لحاظ ميزان محبوبيت نيز در ردۀ پايين تری نسبت به مخالفان قرار داد. اين امر موجب شد تا رهبر ونزوئلا عزم خود را برای راديکاليزه تر کردن کشور بسوی سوسياليسم جزم و اقداماتی فوری در راه ملّی کردن اراضی و مالکيت دولتی بر صنايع را بمورد اجرا بگذارد.

اليوت اِنگل، نمايندۀ دموکرات از ايالت نيويورک و رييس کميتۀ فرعی نيمکرۀ غربی در مجلس نمايندگان، می گويد بايد شرايطی را فراهم کرد تا روحيه و جراتی را که در مخالفان بوجود آمده، حفظ کرد. مخالفانی که بدليل نبود آزادی در ونزوئلا در حال رشد هستند. اين قانونگذار کنگرۀ آمريکا می افزايد مردم ونزوئلا بايد بدانند که واشنگتن به آزادی آنها اهميت می دهد و ما آنها را از خاطر دور نکرده ايم. آقای اِنگل معتقد است که آمريکا در پی انتخابات پرسش برانگيز رياست جمهوری در ايران در سال گذشته بايد حمايت بيشتری از طرفداران دموکراسی در ايران که به خيابانها آمدند انجام می داد.

کانی مک، نمايندۀ جمهوريخواه ايالت فلوريدا و يکی از اعضای متنفذ کميتۀ فرعی نيمکرۀ غربی مجلس، ضمن موافقت با آقای اِنگل، نگران دخالت آقای چاوز برای دستکاری در انتخابات رياست جمهوری ونزوئلا در سال ۲۰۱۲ است. او می گويد بايد حمايت از نيروهای اپوزيسيون در آن کشور را همواره، ادامه دهيم امّا ماداميکه آقای چاوز اداره امور را در دست دارد انتخابات آزاد و عادلانه ای در ونزوئلا، صورت نخواهد گرفت.

در هفتۀ آخر ماه سپتامبر و دو روز پيش از انتخابات پارلمانی ونزوئلا جان اِنسين، سناتور جمهوريخواه از ايالت نوادا، با ارائۀ لايحه ای به سنای آمريکا گفت «مردم و دولت آمريکا تلاشهای پرزيدنت چاوز را برای کسب قدرت مطلقه دولتی برای ارعاب يا تنبيه شهروندان ونزوئلايی، رد می کنند. مردمی که تلاش می کنند از حق خود برای ابراز عقايد سياسی، آزادی تجمعات و حق رأی در انتخاباتی آزاد و عادلانه، استفاده کنند.» لايحۀ پيشنهادی راه خود را بسوی کميتۀ امور خارجی مجلس نمايندگان باز کرده امّا اين نخستين بار نيست که کنگرۀ آمريکا تلاش می کند تا آقای چاوز را لای منگنه بگذارد.

در ماه مارس گذشته نيز، در بخشی از لايحه ای که از سوی جورج لِميوکس، سناتور جمهوريخواه، ارائه و از سوی تام کوبرن، ديگر سناتور جمهوريخواه، حمايت می شد از پرزيدنت اوباما خواسته شده بود که اقدامات خشن مقامات ونزوئلا عليه شهروندان آن کشور را که آزادی های مدنی تضمين شده در قانون اساسی را دنبال می کنند بطور صريح، رد کند. کانی مک، نمايندۀ فلوريدا، که يکسال پيش نيز لايحه ای را در ضديت با کاراکاس ارائه داده بود معتقد است که دولت آمريکا بايد بفوريت ونزوئلا را در فهرست کشورهای حامی تروريسم قرار دهد زيرا به باور او دولت آن کشور در ارتباط شفافی با سازمانهای تروريستی نظير فارک قرار دارد.

آيا صحبت از اقدامات شديدتر در کنگرۀ آمريکا عليه دولت ونزوئلا در ميانست؟

پاسخ مثبت است. کانی مک، نمايندۀ جمهوريخواه، که موضع سفت و سختی نسبت به آقای چاوز دارد، نه تنها خواستار اقدامات شديدتر عليه دولت ونزوئلاست بلکه پيشنهاد می کند تا دلگرمی بيشتری به مخالفان آقای چاوز داده شود. اين قانونگذار جمهوريخواه اميدوار است که با کسب اکثريت توسط جمهوريخواهان در کنگرۀ جديد آمريکا اين صدا رساتر شود.

XS
SM
MD
LG