لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۱۳

آمريکا: حجم نيروی حافظ صلح درمرز اريتره -  اتيوپی کاهش يابد


آمريکا پيشنهاد کرده است حجم نيروی حافظ صلح وابسته به سازمان ملل متحد درمرزميان اريتره واتيوپی کاهش يابد.

جان بولتون سفيرآمريکا درسازمان ملل متحد همچنين روزدوشنبه توصيه کرد طبقه بندی نيروی سازمان ملل متحد درمرز ميان دوکشور ازيک نيروی حافظ صلح به يک نيروی ناظر تغيير يابد که درنتيجه، اختيارات آن را کاهش خواهد داد. آقای بولتون گفت شورای امنيت ازاين که اريتره واتيوپی درگفتگوهای هفته گذشته خود درمورد ازسرگرفتن اقدامات مربوط به مشخص ساختن مرزهای ميان دوکشورهيچ گونه پيشرفتی نداشته اند، ابراز نارضايتی کرده است.

اين دوکشورهمسايه بارها درخواست های شورای امنيت را رد کرده اند. شورای امنيت خواستار آن است که اريتره محدوديت های اعمال شده عليه نيروهای سازمان ملل متحد را لغو کند واتيوپی ترسيم مرزميان دوکشور را به گونه ای که درسال ۲۰۰۲ ازسوی يک کميسيون مستقل صورت گرفت بپذيرد.

شورای امنيت هشدارداده است اگراريتره واتيوپی ازخواست های شورا تبعيت نکنند، ماموريت نيروی وابسته به سازمان ملل متحد را کاهش خواهد داد.

XS
SM
MD
LG