لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ ایران ۱۰:۱۷

numtest


جورج و لورا بوش در قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند جورج و لورا بوش در قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند جورج و لورا بوش در قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند جورج و لورا بوش در قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند 1 2 3

جورج و لورا بوش در قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند جورج و لورا بوش در

۳

قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند جورج و لورا بوش در قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند جورج و لورا بوش در قصر ويندزور 12345 مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و 1 2 3 پرنس فيليپ قرار گرفتن جورج و لورا بوش در قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند جورج و لورا بوش در قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند جورج و لورا بوش د ۳۷۲۵ ر قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند جورج و لورا بوش در قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم وپرنس فيليپ قرار گرفتند

جورج و لورا بوش در قصر ويندزور مورد استقبال ملکه اليزابت دوم و پرنس فيليپ قرار گرفتند 123 4567 123 12344122

پرزيدنت بوش گفت هيچ گونه انتقادی از طرز مديريت گوردن براون درجنبتبایئی تنیت تیت

حاقی آوجل

مورد عراق ندارد، و اشاره کرد که وی حتی بيش از آنچه انتظار ميرفت، نيرو در عراق باقی گذارده است. پرزيدنت بوش بر ادامه تبادل نظر دو طرف تأکيد گذارد

XS
SM
MD
LG