لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ایران ۰۶:۱۴

نپال برای آمريکا مسئله بغرنجی شده است - 2005-03-03


يک مقام وزارت امورخارجه آمريکا می گويد آمريکا درمورد کمک به پادشاه نپال برای مبارزه با شورشيان مائوئيست برسردوراهی قرارگرفته است، زيرا درهمان حال پادشاه را ترغيب به برقراری دمکراسی می کند.

دونالد کمپ به قانونگزاران آمريکا گفت می توان اين بحث را پيش کشيد که تا زمانی که گيانندرا پادشاه نپال برخی ازاقداماتی را که پس ازقبضه قدرت درماه فوريه تحميل کرد لغونکرده است، کمک های نظامی آمريکا به نپال قطع شود. اما قطع کمک های آمريکا، به شورشيان مائوئيست امکان می دهد که عليه ارتش نپال وارد عمل شوند.

آقای کمپ افزود آمريکا همچنين بايد نگران نقض حقوق بشرازسوی هردوگروه شورشيان مائوئيست ونيروهای دولتی درنپال باشد.

مائوئيست های نپال ازسال 1996 برای سرنگونی دولت پادشاهی نپال وبرقراری يک کشورکمونيستی، درحال جنگ هستند. شورش مائوئيست ها تاکنون به بهای جان بيش از10 هزارنفرتمام شده است.

m

XS
SM
MD
LG