لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ایران ۰۳:۱۵

در پی انفجاربمبی در بغداد سه سربازآمريکائی کشته شدند - 2005-02-22


ارتش آمريکا می گويد انجام حمله ای با بمب درجنوب باختری بغداد در روزدوشنبه، باعث کشته شدن سه سربازآمريکائی شد. هشت سرباز نيز دراين انفجارمجروح شدند.

درهمين حال نيروهای آمريکا وعراق به عمليات خود برای مهارشورشيان استان الانبار درعراق درغرب پايتخت ادامه می دهند. به گزارش شاهدان عينی، دراين عمليات زد وخوردهائی پراکنده روی داده ونيروی هوائی آمريکا حضوری مداوم درمنطقه داشته است.

دربغداد، رهبران ائتلاف متحده عراق که درانتخابات ماه گذشته اين کشورپيروزشد، گفتگوهای خود را برای تعيين نخست وزيرآينده عراق ازسرگرفته اند.

ابراهيم الجعفری معاون موقت رئيس جمهوری، درخط مقدم برای احرازاين مقام ديده می شود. احمد چلبی که زمانی يک کانديدای مورد نظرآمريکا بود، رقيب ديگری برای تصدی پست نخست وزيری به شمارمی رود. هردوکانديدا شيعه هستند.

درتحولی ديگر، رهبران جامعه اهل تسنن عراق که اکثرا انتخابات ماه گذشته را تحريم کرده بودند، موکدا خواستارمشارکت دردولت جديد وتدوين قانون اساسی هستند.

m

XS
SM
MD
LG