لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۵۰

استقبال بريتانيا از سرويس اتوبوسرانی ميان دو کشمير هند و پاکستان - 2005-02-17


بريتانيا توافق بين هند وپاکستان را درباره برقراری يک سرويس اتوبوس رانی درطول خط کنترل نظامی که کشمير را به دوقسمت تقسيم می کند، مورد استقبال قرار داد.

جک استرا وزير امور خارجه بريتانيا ابراز اميدواری کرد که روح همکاری بين هند و پاکستان، به اقدامات بيشتری در جهت منافع کليه منطقه منجرشود.

پرويزمشرف رئيس جمهوری وشوکت عزيزنخست وزيرپاکستان با انتشاراعلاميه هائی، تازه ترين اقدام بين دوکشور را ستودند.

اين توافق تاريخی درجريان ديدار روزچهارشنبه بين ناتوارسينگ وزيرامورخارجه هند وهمتای پاکستانی اوخورشيد قصوری دراسلام آباد به دست آمد.

سرويس اتوبوس رانی منطقه کشميرازهفتم آوريل دائرخواهد شد. اين سرويس پايتخت بخش های هندی وپاکستانی کشمير، سريناگار و مظفرآباد، را به يکديگرمتصل خواهد کرد. به مسافران اتوبوس برای عبورازخط کنترل، ورقه ويژه ای داده می شود.

XS
SM
MD
LG