لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۰۹

بازگشائی سرويس اتوبوس رانی بين دوبخش جدا شده کشمير


آمريکا، ساکنان کشمير و رهبران هند و پاکستان را به خاطر بازگشائی موفقيت آميزسرويس اتوبوس رانی بين دوبخش جدا شده کشمير ستود و اين رويداد را اقدامی تاريخی ناميد.

ديويد مالفورد سفيرآمريکا درهند اظهارداشت دهلی نو واسلام آباد درحالی که به حل اختلافات خود به گونه ای مسالمت آميز وازطريق گفتگوادامه می دهند، همچنان ازحمايت نيرومند آمريکا برخوردارخواهند بود.

آقای مالفورد اين نظرات را پس ازآن ابرازداشت که دوگروه وابسته به کشميری های هند وپاکستان روزپنجشنبه روی پل کمان راه رفتند وازخط کنترل نظامی که تقريبا 60 سال است دوبخش کشمير را ازيکديگرجدا ساخته است، عبورکردند.

مانموهان سينگ نخست وزيرهند اظهارداشت کاروان صلح به حرکت درآمده است وهيچ چيز نمی تواند آن را متوقف کند. دراسلام آباد، شيخ رشيد احمد وزيراطلاعات پاکستان پيامی را ازسوی پرويزمشرف رئيس جمهوری پاکستان قرائت کرد. درپيام آمده بود برقراری سرويس اتوبوس رانی، گامی درجهت تسکين دردهای خانواده هائی است که ازهم جدا شده اند.

XS
SM
MD
LG