لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۴۵

سازمان ملل از پادشاه نپال خواست دمکراسی وحکومت قانون را برقرارکند - 2005-02-09


تحقيقگران حقوق بشرسازمان ملل متحد از گيانندرا پادشاه نپال خواسته اند بارديگر دمکراسی وحکومت قانون را درکشورخود برقرارکند.

اين درخواست ازسوی 9 تن ازکارشناسان سازمان ملل متحد ويک هفته پس ازآن مطرح شد که پادشاه نپال دولت قانونی اين کشور را منحل ساخت، قدرت را قبضه کرد ودر سراسر کشورحالت فوق العاده اعلام داشت.

9 کارشناس سازمان ملل متحد همچنين نسبت به گزارش های مربوط به موج بازداشت ها ابراز نگرانی کردند واظهارداشتند لازم است درجهت برقراری مجدد نهادهای دمکراسی وحفاظت ازحقوق تمامی شهروندان نپال، اقدام شود.

پادشاه نپال ودولت جديدی را که اوخود تعيين کرده است، بيشترآزادی های فردی، ازجمله انتقاد ازنيروهای امنيتی را محدود کرده اند وبرگزاری تظاهرات را نيزممنوع اعلام داشته اند.

گروه های حقوق بشرنپال می گويند قصد دارند با برگزاری تظاهراتی در روزپنجشنبه، با تحريم های اعمال شده مقابله کنند.

m

XS
SM
MD
LG