لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۱۶

اياد علاوی با رهبران جناح های سياسی ومذهبی عراق ديدار کرد - 2005-02-03


اياد علاوی نخست وزيرموقت عراق روزچهارشنبه با رهبران جناح های سياسی ومذهبی عراق ديدار کرد واظهارداشت می خواهد اطمينان حاصل کند که کليه جناح ها واحزاب عراق دردولت جديد اين کشورسهيم خواهند بود.

آقای علاوی با رهبران اهل تسنن نيزکه جامعه آن ها به گونه عمده ای انتخابات روزيکشنبه عراق را تحريم کرد، به گفتگونشست.

يک اتحاديه متنفذ روحانيون اهل تسنن عراق می گويد انتخابات روزيکشنبه ازمشروعيت برخوردارنبود، زيرا بسياری ازسنيان درآن شرکت نکردند. اتحاديه می گويد به همين جهت، مجمع ملی منتخب عراق فاقد اختياربرای تدوين قانون اساسی جديد اين کشورخواهد بود.

درهمين حال کارکنان ستاد انتخاباتی عراق همچنان به شمارش آرا اشتغال دارند.

روزچهارشنبه هنگامی که شورشيان دست کم پنج نفر را کشتند ويک خط لوله نفت را منفجرکردند، آرامش نسبی چند روز گذشته عراق به پايان رسيد. يک تفنگداردريائی آمريکا نيزدرجريان عملياتی درنزديکی شهرفلوجه کشته شد.

m

XS
SM
MD
LG