لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۲۲

تعويق رای شورای امنيت درباره تحريم ارسال اسلحه به ساحل عاج - 2005-01-29


ديپلمات های سازمان ملل متحد می گويند شورای امنيت رای گيری درباره قطعنامه شورا را درمورد تشديد تحريم ارسال اسلحه به کشورتقسيم شده ساحل عاج، تا هفته آينده به تاخير انداخت.

به گفته ديپلمات ها، رای گيری درباره قطعنامه، روزدوشنبه ودرپايان اجلاس دوروزه رهبران اتحاديه آفريقا درنيجريه صورت خواهد گرفت. اتحاديه آفريقا درخواست کرد که رای گيری به عقب افتد. قراراست رهبران کشورهای آفريقائی گزارش های تابوامبکی رئيس جمهوری آفريقای جنوبی را درمورد گفتگوهای اين هفته وی با جناح های متخاصم درساحل عاج مورد بررسی قراردهند.

آقای امبکی به نمايندگی ازسوی اتحاديه آفريقا کوشش می کند گفتگوهای صلح ميان دولت ساحل عاج وشورشيانی که ازسپتامبرسال 2002 تاکنون کنترل نيمه شمالی ساحل عاج را دردست دارند، ازسرگرفته شود.

قطعنامه شورای امنيت به سازمان ملل متحد وصلحبانان فرانسوی درساحل عاج اختيارمی دهد محمولاتی را که ازبنادرساحل عاج، فرودگاه، پايگاه نظامی ويا مرزهای اين کشورعبورمی کنند، مورد بازرسی قراردهند.

m

XS
SM
MD
LG