لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۱۰

حملات نيروهای آمريکائی برای تقويت امنيت در عراق پيش از انتخابات - 2005-01-21


نيروهای آمريکا درعراق درکوششی برای تقويت امنيت اين کشوردرآستانه انتخابات سی ام ژانويه، روزپنجشنبه به حملات جديدی درسراسرعراق دست زدند، عده ای شورشی مظنون را مورد بازداشت قراردادند ومقاديری اسلحه را ضبط کردند.

نيروهای آمريکا شورشيان مظنون را درشهرموصل درشمال عراق ودرسراسراستان الانبارکه شهرناآرام فلوجه را نيزشامل می شود، بازداشت کردند.

شورشيان نيزحملات خود را گسترش دادند. درشهر سامره، انفجاربمبی که درکنارجاده کارگذارده شده بود، دست کم سه سربازعراقی را کشت. دربصره درجنوب عراق نيزپنج تن ازنيروهای بريتانيا وچند غيرنظامی عراقی درانفجاری درنزديکی يک پايگاه بريتانيا مجروح شدند.

درهمين حال مقامات بريتانيا وسوئد کوشش می کنند اصالت نوارويديوئی گروهی موسوم به ارتش انصارالسنه دراينترنت را که درآن ادعا شده است يک بريتانيائی ويک سوئدی در نزديکی شهربايجی ربوده وبه قتل رسيده اند، مورد تاييد قراردهند.

مقامات چين نيزدرتلاش هستند آزادی هشت گروگان چينی را که ربايندگان تهديد کرده بودند آن ها را روزپنجشنبه اعدام خواهند کرد، تامين کنند.

XS
SM
MD
LG