لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۵:۳۴

فيدل کاسترو برای نخستين بار پس از بستری شدن درانظار ظاهرگرديد - 2004-12-24


فيدل کاسترو رئيس جمهوری کوبا برای نخستين بار پس ازسقوط وبستری شدن خود درماه گذشته، روزپنجشنبه درانظارظاهرگرديد.

آقای کاسترو که يک دخترشاگرد مدرسه به اوکمک می کرد، هنگامی که وارد جلسه پايان سال مجمع ملی کوبا شد، با ابرازاحساسات حضار روبروگرديد وشرکت کنندگان درجلسه به احترام اوازجای برخاستند.

به گزارش خبرگزاری آسوسيتدپرس آقای کاسترو درحالی که روی صندلی خود درکاخ مجمع ملی هاوانا می نشست، آهسته حرکت می کرد واندکی درحرکات خود مشکل داشت. رهبر۷۸ ساله کوبا درماه اکتبرگذشته درپايان يک سخنرانی براثرلغزش برزمين افتاد و زانو ويک دست وی شکست.

آقای کاسترو درماه نوامبرگذشته هنگامی که از روی صندلی چرخدارخود برمی خاست تا از هوجينتائو رئيس جمهوری چين که درحال ديدار رسمی ازکوبا بود استقبال کند، بسياری را شگفت زده کرد.

K

XS
SM
MD
LG