لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۵۸

انتقاد آمريکا ازکوبا برای گذاشتن عکس زندانيان ابوغريب درجواردفترحفظ منافع - 2004-12-18


مقامات آمريکا، کوبا را به خاطر قراردادن دوتخته بزرگ اعلانات درنزديکی نمايندگی آمريکا درهاوانا که بدرفتاری با زندانيان عراقی را تصويرمی کند، مورد انتقاد قرارداده اند.

کوبا درپاسخ به اقدام آمريکا درآذين بندی دفتر حفاظت منافع خود درهاوانا، روزجمعه دوتخته اعلانات را حاوی عکس هائی ازبدرفتاری با زندانيان عراقی در زندان ابوغريب بغداد همراه با تصويری ازصليب شکسته آلمان نازی و واژه "فاشيست ها" درنزديکی نمايندگی آمريکا نصب کرد.

کوبا تهديد کرده بود آذين بندی آمريکا به مناسبت کريسمس که شامل يک آدم برفی زن درحال تکان دادن دست ويک علامت نئون با عدد " 75 " نيز بود، پيامدهائی به دنبال خواهد داشت. منظوراز اين عدد، اشاره به 75 ناراضی سياسی است که سال گذشته درکوبا به زندان افتادند.

ريچارد باوچرسخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روزجمعه اظهارداشت چراغ بندی به مناسبت کريسمس ويادآوری ازافرادی که در زندان به سرمی برند، مناسبت دارد. آقای باوچراين موضوع را برعهده دولت کوبا گذاشت که توضيح دهد اين چگونه برگزاری آيين ها به مناسبت موسم تعطيلات است.

کوبا وآمريکا فاقد مناسبات ديپلماتيک با يکديگر هستند، اما هريک ازدوکشوريک دفتر حفاظت ازمنافع درپايتخت ديگری دارد.

m

XS
SM
MD
LG