لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۹:۰۸

آرامش در رياض برغم دعوت  يک رهبر مخالف به تظاهرات - 2004-12-18


با وجود آن که يک رهبرمخالف سعودی درتبعيد برای دومين بارخواستاربرگزاری تظاهرات گسترده تری عليه دولت عربستان سعودی درپايان نمازجمعه شده بود، رياض وساير شهرهای عمده اين کشور روزجمعه آرام بودند.

خيابان های شهرهای سعودی آرام بود وتعداد زيادی ازماموران پليس ونيروهای امنيتی از روزپنجشنبه درخيابان ها مستقرشده بودند. درحالی که نماز گزاران ازمساجد متعدد کشور خارج می شدند، اتفاقی نيافتاد وگزارشی ازتظاهرات نرسيد.

روزنامه های عربستان سعودی درشماره های روزجمعه خود سعيد الفقيه را که کوشش کرد تظاهرات ناموفق را سازمان دهد، مورد انتقاد قراردادند ونوشتند گوش شنوائی برای شنيدن درخواست او وجود نداشت.

آقای الفقيه که درلندن زندگی می کند، گفت نااميد نشده است وافزود استقرارتعداد زيادی ازنيروهای امنيتی درخيابان ها نشان می دهد که دولت عربستان سعودی اپوزيسيون را جدی گرفته است.

m

XS
SM
MD
LG