لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۲۴

حکم دادگاه شيلی درمورد اتهامات پينوشه به حال تعليق درآمد - 2004-12-14


حکم يک دادگاه شيلی درمورد اتهامات مربوط به ربودن وقتل مخالفان سياسی که به آگوستو پينوشه زمامدارپيشين شيلی وارد آمده بود، به دنبال پژوهش وکلای مدافع او به حال تعليق درآمد.

پيشتر در روزدوشنبه، يک قاضی شيلی دستورداده بود ژنرال پينوشه به اتهام قتل يک نفر و ربودن 9 نفرديگر درطول 17 سال زمامداری خود، تحت بازداشت خانگی قرارگيرد.

اين اتهامات ازتحقيقاتی درمورد نقش ژنرال پينوشه دريک توطئه سال 1970 ناشی می شود که طی آن شبکه ای از ديکتاتورهای آمريکای جنوبی می کوشيدند دگرانديشان چپگرا را ازميان بردارند.

حکم دادگاه پژوهش اجازه می دهد که ژنرال پينوشه تا زمان بررسی پرونده خود دردادگاه، آزاد باشد.

ژنرال پينوشه ازسال 1973 تا سال 1990 برشيلی حکومت راند. دراين مدت بيش از3 هزارنفر ازمخالفان سياسی او کشته وناپديد شدند.

ديکتاتورپيشين شيلی که 89 سال دارد، درارتباط با جرايمی که گفته می شود درطول زمامداری خود مرتکب شده است، به علت وضعيت جسمی تاکنون مورد تعقيب قرار نگرفته است.

m

XS
SM
MD
LG