لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۲۸

ديک چينی در مراسم تحليف حامد کرزی شرکت خواهد کرد - 2004-12-02


کاخ سفيد می گويد ديک چينی معاون رئيس جمهوری آمريکا رياست هيات نمايندگی آمريکا را درمراسم آغازبه کارحامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان درکابل در روزسه شنبه آينده برعهده خواهد گرفت. لين چينی همسرآقای چينی ودانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا نيز معاون رئيس جمهوری را دراين سفر همراهی می کنند.

کاخ سفيد می گويد آقای چينی دراين سفربا آقای کرزی ومقامات بلندپايه افغانستان ديدار خواهد کرد وهمکاری های دو کشور را در امرمبارزه با تروريسم و ايجاد جامعه ای آزاد در افغانستان با آن ها مورد بررسی قرار خواهد داد.

سفر آقای چينی به افغانستان کمتر از يک ماه ازتاريخی صورت می گيرد که وزارت امور خارجه آمريکا نسبت به سفربه افغانستان شديدا به شهروندان آمريکا هشدارداده بود. دراين هشدارآمده بود که شهروندان آمريکا با خطر ربودن وکشته شدن روبروهستند ومراسم آغاز به کارآقای کرزی ممکن است خشونت های افغانستان را دامن بزند.

آقای کرزی نخستين رئيس جمهوری افغانستان است که با آرای مستقيم مردم به اين سمت انتخاب شده است. آقای کرزی از زمان برکناری رژيم طالبان به وسيله نيروهای تحت رهبری آمريکا در اواخرسال ۲۰۰۱، رياست دولت موقت افغانستان را برعهده داشته است.

P

XS
SM
MD
LG