لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۱۴

هيات اعزامی سازمان ملل: کنگو تلاش کند انتخابات سرموعد برگزار شود - 2004-11-23


رئيس هيات اعزامی سازمان ملل متحد به آفريقا می گويد جمهوری دمکراتيک کنگوبايد تلاش بيشتری به عمل آورد تا انتخابات اين کشور درموعد خود برگزارشود.

سفيرفرانسه ورئيس هيات اعزامی سازمان ملل متحد روزدوشنبه از رهبران کنگو وهمچنين جامعه بين المللی خواست اطمينان حاصل کنند که انتخابات کنگو طبق برنامه درماه ژوئن سال آينده برگزارشود. وی افزود کنگوهمچنين نيازبه آن دارد که اصلاحات مربوط به ارتش وپليس را تکميل کند، چند قانون را مورد تصويب قراردهد وطرح قانون اساسی جديد کنگورا نيزاعلام کند.

کنگوبه تدريج ازيک جنگ پنج ساله که شش کشور همسايه نيزدرگيرآن بودند ودرجريان آن سه ميليون نفرکشته شدند، بيرون می آيد. با وجود امضای يک قرارداد صلح وتشکيل يک دولت انتقالی، کنگو تاکنون درمعرض دوکودتا قرارگرفته ودرسال جاری يک شورش جديد نيزدرشرق کنگوآغازشده است.

m

XS
SM
MD
LG