لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۱۱

دولت سودان وشورشيان با يکديگر ديدارکردند - 2004-10-26


دولت سودان وشورشيان دارفوربدون آن که قراينی دردست باشد که نشان دهد به راه حلی برای زد وخوردهای 20 ماهه منطقه دارفور نزديک شده اند، درنخستين روزازگفتگوهای جديد صلح، با يکديگر ديدارکردند.

نمايندگان دولت سودان وشورشيان درديدارخود در روزدوشنبه، بارديگربه مبادله اتهامات درمورد نقض آتش بس ميان شورشيان وشبه نظاميان عرب هوادار دولت دردارفورپرداختند. شورشيان بارديگراعلام کردند تا زمانی که گفتگوهای مربوط به اقدامات امنيتی آغازنگرديده است، حاضربه امضای قراردادی برای افزايش دسترسی ماموران امداد به منطقه نيستند. دولت خرطوم می گويد ازاقدامات انسانی وگفتگوهای جديد امنيتی استقبال می کند.

گروه های امداد می گويند برای رساندن غذا وفراهم آوردن پناهگاه وخدمات پزشکی برای عده ای درحدود يک ميليون و500 هزارنفرکه براثرخشونت های جاری دردارفورآواره شده اند، بايد دسترسی بيشتری به منطقه داشته باشند.

سازمان ملل متحد تخمين می زند درجريان زد وخوردهای دارفور، تاکنون 70 هزارنفرجان خود را ازدست داده اند.

m

XS
SM
MD
LG