لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۳۰

بيش از يک ميليون  نفر در منطقه دارفور در يک  زندان بدون ديوار  زندگی می کنند - 2004-09-28


لوئيس آربور رئيس کميته حقوق بشرسازمان ملل متحد می گويد بيش ازيک ميليون نفرکه درمنطقه دارفوردرغرب سودان آواره شده اند، دريک « زندان بدون ديوار» زندگی می کنند.

خانم آربورکه به تازگی ازسفر يک هفته ای خود به دارفوربازگشته است، روزدوشنبه گفت آوارگان دارفور حاضربه بازگشت به خانه های خود نيستند، زيرا ازآن بيم دارند که دولت سودان نتواند ازآن ها دربرابرشبه نظاميان عرب حفاظت کند.

درهمين حال مصطفی عثمان اسماعيل وزيرامورخارجه سودان روز دوشنبه اظهارداشت ازخودمختاری دارفور وسايرايالت های سودان حمايت می کند. کميسارعالی پناهندگان سازمان ملل متحد که هم اکنون درحال بازديد ازمنطقه است، هفته گذشته گفت سودان برای پايان دادن به زد وخوردهای جاری دردارفور بايد به اين منطقه خودمختاری بدهد.

K

XS
SM
MD
LG