لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۳۹

آگوستو پينوشه مورد بازجوئی  قرار می گيرد - 2004-09-08


قراراست يک قاضی شيلی روزپنجشنبه آگوستو پينوشه ديکتاتورپيشين شيلی را درباره نقش وی در زمينه نقض حقوق بشر در شيلی درطول ۱۷ سال زمامداری بر اين کشور مورد بازجوئی قرار دهد.

مصونيت ژنرال پينوشه که ۸۸ سال دارد، اخيرا لغو گرديد تا در جريان طرحی موسوم به « عمليات کوندور» که طی آن چند ديکتاتورآمريکای جنوبی درصدد سرکوبی رقبای سياسی خود برآمدند، امکان محاکمه وی فراهم آيد. پينوشه با اتهاماتی در رابطه با مرگ شکنجه و ناپديد شدن مخالفان سياسی درطول ۱۷ سال زمامداری برشيلی ازسال ۱۹۷۳ تا سال ۱۹۹۰ روبرو است.

K

XS
SM
MD
LG