لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۲۲

دومين روزسوگواری ملی در روسيه  - 2004-09-07


امروزسه شنبه دومين روزسوگواری ملی در روسيه وبرگزاری مراسم ترحيم برای 335 نفری است که درجريان فاجعه گروگان گيری هفته گذشته درمدرسه ای درشهربسلان Beslan جان خود را ازدست دادند.

شهربسلان درجمهوری اوستيای شمالی در روسيه، روزدوشنبه وبه دنبال برگذاری مراسم ترحيم حدود 100 نفرديگرازقربانيان حادثه، ناگزيرازحفريک گوردسته جمعی ديگرشد. صدای شيون وزاری بستگان قربانيان، فضا را پرکرده بود. بسياری ازقربانيان همچنان جزومفقود شدگان هستند.

قراراست تظاهرات عظيمی عليه تروريسم امروز دربرابرکاخ کرملين درمسکوبرگذارشود. بيش از30 تن ازجدائی خواهان چچن که سراپا مسلح بودند، روزچهارشنبه گذشته مدرسه شهربسلان را به تصرف خود درآوردند وبيش از1000 نفر را به گروگان گرفتند. روزجمعه هنگامی که گروگان گيران درجريان برخورد مسلحانه با نيروهای روسيه دست به انفجارمواد منفجره زدند، حادثه به گونه فاجعه باری پايان يافت. سقف سالن ژيمناستيک مدرسه به روی بسياری ازگروگان ها فروريخت.

خشم مردم روسيه عليه دولت، همچنان درحال افزايش است. مردم ازجمله، کرملين را متهم کرده اند جنگ با تروريست ها وجدائی خواهان چچن را باخته است.

m

XS
SM
MD
LG