لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۰۲

جان کری ستاد انتخاباتی پرزيدنت بوش را متهم به توسل به تاکتيک های آلوده کرده است - 2004-08-25


سناتور جان کری کانديدای دمکرات ها درانتخابات رياست جمهوری آمريکا ستاد مبارزات انتخاباتی پرزيدنت بوش را متهم به توسل به تاکتيک های آلوده برای پرهيز ازتوجه به مسائل واقعی آمريکا کرده است.

آقای کری که روزسه شنبه درنيويورک صحبت می کرد، گفت ستاد مبارزات انتخاباتی بوش موضوع بازسازی اقتصاد واتحاديه خارجی آمريکا را مورد توجه قرارنداده است. سخنان آقای کری هنگامی مطرح می شود که بحث وجدلی پيرامون انتشارآگهی هائی دائراست که طی آن برخی ازجنگ ديدگان قديمی ويتنام سوابق خدمت آقای کری را زيرسئوال برده اند.

پرزيدنت بوش روزسه شنبه را نيزدرمزرعه شخصی خود درتگزاس سپری کرد. ديک چينی معاون رئيس جمهوری درايالت آيوا دست مبارزات تبليغاتی زد وطی آن اذعان کرد که نقطه نظرهای او درمورد ازدواج همجنس گرايان با يکديگر، با نظرات رئيس جمهوری تفاوت دارد.

آقای چينی که خود دارای يک دخترهمجنس گرا است، گفت مردم بايد حق داشته باشند هرگونه رابطه ای که می خواهد، ازآن برخوردارشوند. با اين حال آقای چينی افزود ازرئيس جمهوری که خواستاراصلاح قانون اساسی برای ممنوعيت ازدواج همجنس گرايان شده است، حمايت می کند.

K

XS
SM
MD
LG