لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۲۸

انتشار گزارش يک کميسيون مستقل درباره بدرفتاری در زندان ابوغريب - 2004-08-25


يک کميسيون مستقل روزسه شنبه گزارشی را درباره بدرفتاری با زندانيان در زندان ابوغريب عراق منتشرساخت که طی آن به طبيعت آزارگری در شيفت شب کارکنان زندان اشاره کرده ودرعين حال بلندپايه ترين مقامات نظامی وغيرنظامی وزارت دفاع آمريکا را مسئول دانسته است.

اين گزارش به وسيله جيمز شلزينگر وزيردفاع پيشين آمريکا که رياست يک کميسيون چهارنفره را برعهده داشت، دريک کنفرانس خبری در وزارت دفاع آمريکا ارائه گرديد. دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا اين کميسيون را درماه مه گذشته تشکيل داد.

آقای شلزينگرگفت مسئوليت مستقيمی درمورد سوء رفتار با زندانيان برعهده بخشی ازفرماندهان تا سطح سرتيپ ومسئوليت غيرمستقيمی برعهده فرماندهان سطوح بالاتروجود دارد. وی افزود می شد ازسوء رفتاربا زندانيان ازطريق آموزش صحيح، رهبری ونظارت اجتناب کرد.

پيش بينی می شود تحقيقات جداگانه ارتش آمريکا درمورد رسوائی بدرفتاری با زندانيان نيزمتعاقبا درهمين هفته منتشرشود.

K

XS
SM
MD
LG