لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۲۸

شورای امنيت ماموريت  گروه نظارت را در سومالی تمديد کرد - 2004-08-18


شورای امنيت سازمان ملل متحد ماموريت يک گروه نظارت را که مامور پيگيری تحريم تسليحاتی سازمان ملل متحد به سومالی است، به مدت شش ماه ديگر تمديد کرد. 15 عضو شورای امنيت روزسه شنبه به اتفاق آرا تمديد ماموريت هيات نظارت را مورد تصويب قراردادند ودرعين حال ازکليه کشورهای جهان خواستند تحريم 12 ساله ارسال اسلحه به سومالی را رعايت کنند.

گروه نظارت بر تحريم اخيرا گزارش داده بود که تحريم ارسال اسلحه به سومالی منظما نقض شده است. گروه پيشنهاد کرده است که شورای امنيت فهرستی ازسوماليائی ها وغيرسومالی هائی را که درارسال غيرمجازاسلحه دست داشته اند، فراهم آورد و کسانی را که به نقض تحريم ادامه دهند مشمول مجازات هائی قراردهد. هيات همچنين ازکشورهای خط مقدم وهمسايه سومالی می خواهد پول هائی را که ممکن است درارتباط با قاچاق اسلحه باشد، ردگيری کنند.

K

XS
SM
MD
LG