لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۱۲

بوش خواستار ايجاد پست مديريت کل اطلاعات ملی شد - 2004-08-03


پرزيدنت بوش می گويد ازکنگره خواسته است يک پست مديريت کل اطلاعاتی ملی ايجاد کند. ايجاد اين پست، يکی ازتوصيه های کميسيونی است که به حملات تروريستی 11 سپتامبرسال 2001 رسيدگی کرد.

آقای بوش روزدوشنبه طی سخنانی اظهارداشت ما کشوری درخطرهستيم. رئيس جمهوری آمريکا گفت مديرکل جديد ضد تروريسم، فعاليت های اطلاعاتی داخلی را به عنوان مشاوراصلی او تحت نظارت قرارخواهد داد. با اين حال پست جديد، برخلاف توصيه کميسيون 11 سپتامبر، پستی درسطح کابينه دولت نيست.

آقای بوش همچنين حمايت خود را ازتاسيس يک مرکزملی ضد تروريسم اعلام کرد. کميسيون 11 سپتامبرمی گويد تاسيس چنين مرکزی برای زيرنظرگرفتن طرح ها وفعاليت های کليه دستگاه های اطلاعاتی آمريکا ضرورت دارد.

رئيس جمهوری آمريکا درسال انتخاباتی جاری برای بهبود امنيت ملی آمريکا تحت فشارقرارگرفته است.

سناتورجان کری رقيب دمکرات آقای بوش درانتخابات ماه نوامبر، اين اقدامات را به عنوان اقداماتی کوچک وديرمورد انتقاد قرارداده است.

سناتورکری گفت اگررئيس جمهوری ايجاد پست مديريت اطلاعاتی ملی را فوری می داند، ازکنگره خواستاربازگشت به کاروتشکيل جلسه فوق العاده برای اين منظورخواهد شد.

m

XS
SM
MD
LG