لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۴۲

کاهش شديد ميزان رضايت اعراب ازآمريکا وسياست های خارجی آن - 2004-07-24


دونظرسنجی جديد نشان می دهد ميزان رضايت اعراب ازآمريکا وسياست های خارجی آن، ظرف دوسال گذشته به شدت کاهش يافته ودرمواردی، حتی به صفر رسيده است.

نتايج اين نظرسنجی ها که روزجمعه ازسوی موسسه بين المللی زوگبی انتشاريافت، نمونه هائی از نقطه نظرهای مردم را درعربستان سعودی، مصر، اردن، مراکش وامارات متحده عربی دربرمی گيرد.

شبلی طلحمی استاد دانشگاه مريلند که انجام يکی ازنظرسنجی ها را برعهده گرفت، می گويد نظرسنجی ها بيانگراحساس همدردی مردم با شبکه القاعده وهمچنين افزايش نارضايتی ازآمريکا است. ميزان اين نارضايتی، دربرخی ازکشورهای عربی جنبه مطلق دارد.

جيمز زوگبی که به اتفاق موسسه عربی - آمريکائی انجام نظرسنجی دوم را برعهده گرفت، به اين نتيجه رسيده است درحالی که دوسال پيش موضوع فلسطينيان در راس مسائل مربوط به احساسات ضد آمريکائی قرارداشت، اکنون جنگ درعراق به رهبری آمريکا وتبعات آن در راس اين مسائل قرارگرفته است.

a

XS
SM
MD
LG