لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۳۰

بيش ازيک ميليارد دلارکمک برای هائيتی ظرف دوسال آينده - 2004-07-21


کنفرانس کمک کنندگان بين المللی در واشنگتن، بيش ازيک ميليارد دلارکمک را برای هائيتی ظرف دوسال آينده جمع آوری کرده است.

اين خبر روزسه شنبه ودرجريان دومين روز کنفرانس اعلام شد. بانک جهانی وسايرسازمان های بين المللی ميزبانی اين کنفرانس را برعهده گرفته اند.

کالين پاول وزيرامورخارجه آمريکا می گويد آمريکا وعده داده است 52 ميليون دلارديگر نيزدرسال 2005 به هائيتی کمک کند. با اين رقم، ميزان تعهدات آمريکا فراتراز 230 ميليون دلارمی رود.

کمک های بين المللی به هائيتی درسال 1999 به دنبال اقدام رنه پره وال Rene Preval رئيس جمهوری وقت هائيتی درمنحل کردن پارلمان واداره امورکشوربه گونه ای مطلقانه، کاهش يافت. کمک کنندگان درپی تقلب درانتخابات پارلمانی سال 2000 هائيتی، ميزان کمک های خود را بيش ازپيش به هائيتی کاهش دادند. هائيتی هم اکنون درحال سروسامان يافتن ازآثار وتبعات انقلاب مسلحانه ای است که ژان برتران آريستيد رئيس جمهوری هائيتی را درماه فوريه گذشته برکنارکرد.

m

XS
SM
MD
LG