لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۵:۴۴

کوفی عنان به دولت سودان فشارخواهد آورد تا وضعيت امنيتی را درآن منطقه بهبود بخشد - 2004-07-02


کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد به مردمی که درمنطقه آشوب زده دارفور درغرب سودان بی خانمان شده اند، گفته است به دولت اين کشور فشارخواهد آورد تا وضعيت امنيتی را درآن منطقه بهبود بخشد. آقای عنان روزپنجشنبه دراردوگاهی درنزديکی الفاشيرEl-Fashir مرکزدارفور، با روسای قبايل وزنان رهبرديدارکرد ومشکلاتی را که آوارگان با آن روبروهستند، مورد بررسی قرارداد.

آقای عنان پيشتربه مقامات دولت سودان در دارفورگفته بود بايد شبه نظاميان عرب را که به غيرنظاميان سياه پوست منطقه حمله می کنند، تحت کنترل درآورند. دبيرکل سازمان ملل متحد يک روزپس ازبازديد کالين پاول وزيرامورخارجه آمريکا ازمنطقه، از دارفور ديدن کرد. آمريکا روزپنجشنبه نسبت به احتمال اعمال مجازات هائی عليه افراد مسئول درصورتی که اوضاع دارفور بهبود نيابد، مجددا هشدارداد. سودان روزپنجشنبه وعده داد غيرنظاميان دارفور را مورد حمايت قراردهد وامکان دسترسی ماموران امداد به منطقه را فراهم آورد.

K

XS
SM
MD
LG