لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۵۸

حامد کرزی: اميدوارم  ناتونيروهای حفظ صلح بيشتری به افغانستان اعزام دارد - 2004-06-15


حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان ابراز اميدواری کرده است که پيمان ناتونيروهای حفظ صلح بيشتری را تا پيش ازانتخابات عمومی افغانستان که قراراست درماه سپتامبربرگزارشود، به کشوراو اعزام دارد.

آقای کرزی که روزدوشنبه دريک کنفرانس خبری مشترک به اتفاق دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا درباره تقويت نيروهای پيمان ناتودرافغانستان صحبت می کرد، گفت انتظاردارد که ناتو به وعده ای که به دولت اوداده است، عمل کند.

آقای کرزی متعاقبا درمصاحبه ای با يک شبکه تلويزيونی آمريکائی که روزدوشنبه پخش شد، پيش بينی کرد که نيروهای ضد دولتی درافغانستان با توسل به حملاتی، دربرگزاری انتخابات ماه سپتامبراخلالگری کنند.

هم اکنون يک نيروی تقريبا 4600 نفری بين المللی تحت رهبری پيمان ناتودرافغانستان استقراردارد که افراد آن درکابل وشهرقندوز درشمال افغانستان مستقرهستند. يک نيروی تقريبا 20 نفری آمريکائی درافغانستان نيزبه دولت آقای کرزی کمک می کند که با افراد باقی مانده از رژيم برکنارشده طالبان بجنگد.

پيش بينی شود که رئيس دولت انتقالی افغانستان امروز با پرزيدنت بوش رئيس جمهوری آمريکا ديدارکند ودرجلسه مشترک کنگره آمريکا در واشنگتن سخنرانی نمايد.

m

XS
SM
MD
LG