لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۰:۳۴

گزارش اخير درباره تروريسم جهانی حاوی اشتباهاتی است که بايد تصحيح گردد - 2004-06-11


کالين پاول وزيرامورخارجه آمريکا اذعان کرده است که گزارش اخيردولت آمريکا درباره تروريسم جهانی حاوی اشتباهاتی است که بايد تصحيح گردد. سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا می گويد درگزارش تجديد نظرشده تعداد حوادث وتلفات ناشی ازوقايع تروريستی که درفاصله سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۳ روی داده، به مراتب افزايش يافته است.

درگزارش اوليه که به اظهارات مقامات مسئول به عنوان دليلی برای توفيق درادامه مبارزه با تروريسم اشاره شده، آمده است که حوادث تروريستی سال ۲۰۰۳ درپائين ترين ميزان در۲۵ سال گذشته قرارداشته است. آقای پاول اتهامات هنری واکسمن عضودمکرات مجلس نمايندگان آمريکا وسايرين را درمورد اين که دريافته های اين گزارش، آگاهانه برای مقاصد سياسی اعمال نفوذ شده است، تکذيب کرد.

مقامات وزارت امورخارجه آمريکا گفتند به دنبال انتقادهائی درمورد اين که برخی ازحوادث تروريستی درگزارش سالانه ازقلم افتاده است، گزارش را مورد تجديد نظرقرارداده اند. حملات سال گذشته به ترکيه وچچن که باعث کشته شدن صدها تن شد، ازمواردی است که درگزارش اوليه به آن ها اشاره نشده است.

K

XS
SM
MD
LG