لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۳:۳۰

مقام آمريکائی: ايران برای پنهان داشتن برنامه توليد سلاح های اتمی از«انکار و فريب» استفاده می کند - 2004-06-03


يک مقام بلند مرتبه آمريکائی می گويد ايران برای پنهان داشتن برنامه توليد سلاح های اتمی خود، دست به انکار وفريبکاری زده است.

کنت بريل Kenneth Brill نماينده آمريکا درسازمان بين المللی انرژی اتمی می گويد مخالفت ايران با همکاری کامل با سازمان بين المللی انرژی اتمی، بيانگرشيوه ديرپای ايران درانکار وفريبکاری است وايران اين شيوه را به عنوان سرپوشی برای برنامه اتمی نظامی خود به کارمی برد.

آقای بريل اين نظرات را روزچهارشنبه و روز بعد ازانتشارگزارش سازمان بين المللی انرژی اتمی درباره ايران ابرازداشت. دراين گزارش آمده است که در رابطه با فعاليت های اتمی ايران، هنوز چند سئوال مهم وجود دارد که بدون پاسخ مانده است.

آمريکا، ايران را متهم کرده است که برنامه پژوهشی اتمی خود را به عنوان سرپوشی برای توليد سلاح های اتمی قرارداده است. با اين حال ريچارد باوچرسخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روزچهارشنبه حاضرنشد به اين سئوال پاسخ دهد که آيا آمريکا از سازمان بين المللی انرژی اتمی خواهد خواست که ايران را برای اعمال تحريم هائی عليه آن به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد يا نه.

در رويدادی ديگر در روزچهارشنبه، حسن روحانی دبيرشورای عالی امنيت ملی ايران گفت درگزارش سازمان بين المللی انرژی اتمی فقط چند سئوال جزئی باقی مانده است. آقای روحانی افزود انجام تحقيقاتی بيشتر ومنصفانه تر نشان خواهد داد که فعاليت های اتمی ايران جنبه مسالمت آميزدارد ودرچهارچوب قانون ومقررات به انجام می رسد.

درگزارش سازمان بين المللی انرژی اتمی دو سئوال مهم ديده می شود. سئوال اول اين است که آيا ايران قطعات دستگاه پيچيده سنتريفيوژ را که درمورد توليد سلاح های اتمی کاربرد دارد، ازخارج وارد کرده است يا نه. سئوال دوم مربوط به اصل ومنشأ آثار اورانيوم کاملا غنی شده ای است که درتاسيسات اتمی ايران پيدا شده است.

m

XS
SM
MD
LG