لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۳۷

ائتلاف به رهبری آمريکا درعراق عمليات تهاجمی خود را درنجف متوقف خواهد ساخت - 2004-05-28


ائتلاف به رهبری آمريکا درعراق می گويد حال که رهبران شيعه، مقتدی صدر روحانی افراطی را متقاعد ساخته اند که پس ازهفته ها نبرد نيروهای خود را ازشهرمقدس نجف خارج سازد، عمليات تهاجمی خود را درنجف متوقف خواهد ساخت.

دن سی نور Dan Senor سخنگوی ائتلاف می گويد علاوه براين، مقتدی صدرپذيرفته است نيروهای خود را ازشهرکوفه نيزبيرون ببرد. با اين همه، آقای سی نور می گويد درپی اين اقدامات، بايد اقدامات سازنده ديگری نيزصورت گيرد. سخنگوی ائتلاف می افزايد با همه اين اوصاف، ائتلاف ازمقتدی صدرمی خواهد نيروی شبه نظامی خود را به کلی منحل کند ودريک دادگاه عراقی به اتهام قتل محاکمه شود.

آقای سی نور می گويد تا زمانی که نيروهای پليس عراقی ونيروهای دفاع غيرنظامی وارد ميدان نشده باشند، نيروهای ائتلاف درکربلا ونجف باقی خواهند ماند. سخنگوی ائتلاف می گويد حتی پس ازآن نيز، تعدادی ازنيروها به منظورحفاظت ازبناها وساختمان اقامتگاه فرماندار، درمحل باقی خواهند ماند.

در رويدادی ديگر، يک زن عضوشورای حکومت انتقالی عراق روزپنجشنبه ازيک حادثه بمب گذاری جان سالم به دربرد. دراين حادثه، يکی ازهمراهان اوکشته شد. درهمين حال، مقامات ژاپنی می گويند سرگرم تحقيق درمورد گزارش هائی هستند که حاکی است شورشيان به اتومبيل حامل 2 ژاپنی درنزديکی بغداد حمله کرده اند.

K

XS
SM
MD
LG