لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۳:۳۱

آمريکا می گويد سخنان ايران درمورد سازمان انرژی اتمی ارعاب وتهديد تلقی می شود - 2004-05-28


آمريکا می گويد تهديد ايران درمورد اين که اگرسازمان بين المللی انرژی اتمی همکاری های سابق ايران را تاييد نکند، بازرسی های سرزده اين سازمان را ازتاسيسات اتمی خود قطع خواهد کرد، ارعاب وتهديد تلقی می شود. ريچارد باوچرسخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا اين اظهارات را پس ازآن به عمل آورد که تهران تهديد کرد مانع ازبازرسی های سرزده سازمان بين المللی انرژی اتمی ازتاسيسات اتمی ايران خواهد شد وغنی سازی اورانيوم را ازسرخواهد گرفت.

آقای باوچرمی گويد شايسته ايران نيست که سازمان بين المللی انرژی اتمی را تحت فشارقراردهد تا اقدامات سابق ايران را درمورد عدم رعايت تعهدات خود نسبت به منع گسترش سلاح های اتمی ناديده بگيرد. پيشتر در روزپنجشنبه، محمد خاتمی رئيس جمهوری ايران گفته بود ايران سال گذشته به طوريک جانبه به بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی اجازه داد بدون اطلاع قبلی، جايگاه های اتمی ايران را مورد بازرسی قراردهند. آقای خاتمی افزود هيات مديره سازمان بين المللی انرژی اتمی دراجلاس ماه آينده خود بايد همکاری ايران را دراين زمينه مورد اذعان قراردهد.

تهران هفته گذشته آنچه را گزارش کامل فعاليت های اتمی خود اعلام کرد، دراختيارسازمان بين المللی انرژی اتمی قرارداد. با اين حال اين سازمان خاطرنشان ساخته است اگرگزارش ايران رضايت بخش نباشد، ممکن است ماه آينده موضوع را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع کند تا تحريم هائی را عليه ايران مورد تصويب قرار دهد.

ديپلمات های خارجی می گويند بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی اجازه نيافته اند ازبرخی جايگاه های نظامی ايران بازديد کنند. رئيس جمهوری ايران اذعان کرده است ورود بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی به برخی از جايگاه های نظامی ايران ممنوع بوده است، زيرا تهران به هيچ کس اجازه نمی دهد به موارد محرمانه نظامی ايران دسترسی يابد. آمريکا می گويد ايران تحت پوشش استفاده مسالمت آميزازانرژی اتمی، کوشش می کند دست به توليد سلاح های اتمی بزند. اين اتهامی است که ايران قويا آن را تکذيب کرده است.

K

XS
SM
MD
LG