لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۰۹

جان کری:  پرزيدنت بوش امنيت داخلی آمريکا را به وسيله ای برای مبارزات انتخاباتی تبديل کرده است - 2004-05-27


جان کری کانديدای دمکرات ها درانتخابات رياست جمهوری آمريکا، پرزيدنت بوش را متهم کرد که موضوع امنيت داخلی درآمريکا را به وسيله ای برای مبارزات انتخاباتی تبديل کرده است وگفت رئيس جمهوری موفق نشده است پول کافی در اختيارايالات وجوامع آمريکا بگذارد تا ازخود دربرابريک حمله تروريستی حفاظت کنند.

سخنان آقای کری هنگامی مطرح می شود که مقامات دولت پرزيدنت بوش هشدارداده اند که شبکه القاعده قصد دارد ظرف چند ماه آينده به آمريکا حمله کند. آقای کری درسخنان خود در روزچهارشنبه اظهارداشت پرزيدنت بوش موضوع امنيت داخلی آمريکا وخطری را که ازناحيه القاعده متصوراست، به عنوان فرصتی تبليغاتی برای مبارزات انتخاباتی ماه نوامبرآينده قرارداده است.

ال گورمعاون پيشين رئيس جمهوری آمريکا نيز روزچهارشنبه به شدت دولت پرزيدنت بوش را مورد حمله قرارداد. آقای ال گورکه درانتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۰ به رقابت با آقای بوش برخاست، دريک سخنرانی پرشور دردانشگاه نيويورک گفت رئيس جمهوری آمريکا خودپسندی و سياست های بی رحمانه خود را درعراق به اثبات رسانيده است. آقای ال گور همچنين درسخنان خود خواستاراستعفای مقامات عمده دولت بوش، ازجمله دانلد رامسفلد وزيردفاع، کوندوليزا رايس مشاورامنيت ملی رئيس جمهوری آمريکا و جرج تنت رئيس سازمان سی آی ای شد. آقای ال گورازحضاردرجلسه سخنرانی خود خواست درانتخابات ماه نوامبرآينده به سناتورکری رای دهند.

قراراست سناتورکری امروزسخنرانی عمده ای درباره امنيت ملی وسياست های خارجی آمريکا درشهرسياتل درايالت واشنگتن به عمل آورد. دستياران آقای کری درمبارزات انتخاباتی او می گويند آقای کری درسخنرانی امروزخود يک دوره مبارزاتی ۱۱ روزه را آغازمی کند که طی آن نظرات خود را درمورد عراق وچگونگی برنده شدن درمبارزه با تروريسم مطرح می سازد.

XS
SM
MD
LG