لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۱۱

ويرانی چهل و پنج ساختمان وآواره شدن صدها فلسطينی - 2004-05-26


موسسه امداد وکمک رسانی سازمان ملل متحد می گويد نيروهای اسرائيلی درطول 6 روزتهاجم خود درجنوب نوارغزه، 45 ساختمان را ويران کردند وحدود 600 فلسطينی را آواره ساختند. بيش از 40 فلسطينی نيزدرعمليات اردوگاه " رفح " که روزدوشنبه پايان پذيرفت، کشته شدند.

اسرائيل می گويد هدف ازاين عمليات، يافتن رزمجويان وانهدام تونل هائی است که مورد استفاده فلسطينيان برای قاچاق اسلحه ازمصراست.

درتحولی ديگر، پليس اسرائيل می گويد موفق به کشف شبکه ای شده ای است که برای انتقال مخفيانه فلسطينيان با استفاده ازآمبولانس ازکرانه غربی رود اردن به بيت المقدس مورد استفاده قرارمی گرفته است.

اسرائيليان می گويند دربرخی ازموارد، فلسطينيان را درداخل آمبولانس به صورت بيماری که به درمان فوری نيازدارد، درمی آوردند تا عبوربيمارازبرابر پاسگاه های اسرائيلی امکان پذيرباشد.

a

XS
SM
MD
LG