لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۲۳

پرزيدنت بوش و ژاک شيراک خواهان عراقی آزاد، با ثبات و صلحجو هستند - 2004-05-25


پرزيدنت بوش می گويد او و ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه هر دو خواهان عراقی آزاد، با ثبات و صلحجو هستند. آقای بوش اين موضوع را روز دوشنبه در پی گفت و گوئی تلفنی با همتای فرانسوی خود و پس از آن عنوان کرد که آمريکا و بريتانيا پيش نويس قطعنامه ای را به سازمان ملل متحد ارائه دادند.

قطعنامه، روی کار آمدن يک دولت موقت حاکم و استقرار يک نيروی صلحبان چند مليتی در عراق را در پی انتقال قدرت در روز ۳۰ ژوئن تائيد می کند.

پرزيدنت شيراک به پرزيدنت بوش گفته است که قطعنامه پيشنهادی جنبه های مثبتی دارد، ولی نياز است کاربيشتری در باره آن انجام گيرد.

پيشتر، آلمان و روسيه نيز واکنش احتياط آميزی نسبت به پيش نويس قطعنامه نشان دادند. وزير امور خارجه روسيه می گويد دولت او فقط پس از تشکيل آنچه آنرا يک دولت مشروع در عراق ناميد، در باره قطعنامه جديد بحث خواهد کرد.

s

XS
SM
MD
LG