لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۵۲

توجه مقامات بلندپايه نظامی از وضعيت امنيتی درعراق منحرف شده است - 2004-05-21


دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا می گويد تحقيقات مربوط به رسوائی بدرفتاری با زندانيان عراقی، توجه مقامات بلندپايه نظامی را ازوضعيت امنيتی وانتقال حاکميت سياسی درعراق منحرف کرده است.

آقای رامسفلد به دنبال حضور دريک جلسه کنگره آمريکا در روزپنجشنبه، موضوع بدرفتاری با زندانيان عراقی را موضوع مهمی دانست. با اين حال آقای رامسفلد اظهارداشت هنوزخيلی کارها وجود دارد که بايد تا پيش ازانتقال حاکميت درعراق در روز 30 ژوئن انجام شود.

نظرات وزيردفاع آمريکا تنها چند ساعت پس از انتشاردوعکس جديد ازسوء رفتاربازندانيان عراقی در زندان ابوغريب بغداد ابرازمی شود. عکس ها، دوسربازآمريکائی را نشان می دهد که درکنارجسد يک زندانی عراقی ژست گرفته اند و لبخند می زنند.

XS
SM
MD
LG