لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۹:۴۵

در پی حمله هوايی امريکا ۴۰ عراقی کشته شدند - 2004-05-20


مقامات نظامی آمريکا می گويند به دنبال نبرد در کوير، ۴۰ عراقی کشته شده اند، اما هنوز روشن نيست که آيا کشته شدگان در زمره شورشيان بوده اند يا عده ای غيرنظامی بی گناه بوده اند که در يک مجلس عروسی شرکت داشته اند.

مقامات نظامی آمريکا می گويند هنگامی که سربازان آمريکائی ساختمانی را که می انديشيدند محل استقرار رزمندگان خارجی است هدف قرار داده بودند، ناگهان خود هدف آتشبارقرارگرفتند. مقامات می گويند نيروها نيزازنيروی هوائی درخواست پشتيبانی کردند. مقامات می گويند دراين ساختمان، اسلحه، پاسپورت های خارجی وپول عراقی وسوريه کشف گرديده است.

با اين همه، مقامات عراقی و شاهدان عينی می گويند کشته شدگان دريک مجلس عروسی شرکت کرده بودند وگروهی زن وکودک نيزدر زمره مقتولين قرارداشتند.

شاهدان عينی ومقامات عراقی می گويند شرکت کنندگان درمجلس عروسی، همان طور که رسم است، پيش ازحمله نيروهای آمريکائی تير به هوا شليک می کردند.

XS
SM
MD
LG