لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۵۴

بوش: تصميم ديوان عالی آمريکا را برای هميشه تغييرداد - 2004-05-18


پرزيدنت بوش رئيس جمهوری آمريکا درپنجاهمين سالگرد تصميم ديوان عالی آمريکا درمورد پايان دادن به جدائی نژادی درمدارس آمريکا، اعلام کرد اين تصميم، آمريکا را در راه بهترشدن وبرای هميشه تغييرداد.

آقای بوش اين نظرات را روزدوشنبه درشهرتوپيکا درايالت کانزاس ابرازداشت. توپيکا همان جائی است که واقعه تاريخی قضائی معروف به « براون دربرابرهيات مديره آموزش وپرورش» شکل گرفت.

آقای بوش گفت با وجود آن که ديگرجدائی نژادی درمدارس آمريکا ديده نمی شود، با اين حال مدارس ازلحاظ شرايط تحصيلی وفرصت ها دريک سطح نيستند.

سناتورجان کری کانديدای دمکرات درانتخابات رياست جمهوری آمريکا نيزدرجريان ايراد سخنانی درتوپيکا در روزدوشنبه، نظرات مشابهی ابراز داشت. آقای کری گفت کيفيت وسطح آموزش وپروش دربسياری ازمناطق آمريکا درميان خانواده های فقير درمقايسه با خانواده های مرفه تر، درمرتبه نازلتری قراردارد.

m

XS
SM
MD
LG