لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۲:۲۱

معاون وزارت امورخارجه آمريکا برلزوم احتياط درانتقال تکنولوژی اتمی تاکيد ورزيد - 2004-05-17


مقامات پاکستانی می گويند کنت جاستر Kenneth Juster معاون وزارت امورخارجه آمريکا روزيکشنبه ضمن مذاکرات خود با مقامات پاکستانی دراسلام آباد، بارديگرلزوم اعمال دقت های بيشتری را درمورد انتقال تکنولوژی اتمی برای مقاصد غيرنظامی مورد تاکيد قرارداد. مقامات پاکستانی می گويند آقای جاسترکوشش های پاکستان را برای اعمال دقت های بيشتر ومداقه وبازبينی جامع ترصادرات تکنولوژی هسته ای پاکستان مورد تمجيد قرارداد. مقامات می گويند دوطرف لزوم همکاری های مسالمت آميز را درمورد استفاده صلح جويانه ازتکنولوژی غيرنظامی هسته ای پذيرفتند.

کابينه پاکستان اخيرا لايحه اعمال کنترل های دقيق تری را درمورد صدورتکنولوژی غيرنظامی هسته ای تصويب کرده است. شورای امنيت سازمان ملل متحد نيزهفته گذشته قطعنامه ای را ازتصويب گذرانيد که به موجب آن کليه 191 کشورعضوسازمان ملل متحد مکلّف هستند قوانين لازم را برای جلوگيری ازانتقال سلاح های کشتارجمعی به تروريست ها وراه يابی يک چنين جنگ ابزاری به دست سوداگران بازارسياه، ازتصويب مراجع صلاحيتدار بگذرانند. دراوايل سال جاری ميلادی عبد القديرخان، پدربرنامه تسليحات اتمی پاکستان، علنا اعتراف کرد که موجبات انتقال تکنولوژی اسلحه سازی اتمی را به ليبی، ايران وکره شمالی فراهم ساخته بود.

m

XS
SM
MD
LG