لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۲:۰۷

تشکيل کنوانسيون قانون اساسی برمه برغم تحريم دوحزب عمده اپوزيسيون - 2004-05-17


زمامداران نظامی برمه قصد دارند با وجود تحريم دوحزب عمده مخالف، کنوانسيون قانون اساسی برمه را تشکيل دهند. مقامات نظامی برمه می گويند در راه منافع وحدت ملی، کنوانسيون قانون اساسی را امروزتشکيل خواهند داد.

با اين حال ديپلمات های خارجی در رانگون می گويند به خاطرتحريم کنوانسيون قانون اساسی ازسوی احزاب مخالف، اين کنوانسيون پيش ازتشکيل، اعتبارخود را ازدست داده است.

اتحاديه ملی برای دمکراسی که حزب عمده مخالف است، می گويد دراين کنوانسيون شرکت نخواهد کرد زيرا آنگ سان سوچی Aung San Suu Kyi رهبراين اتحاديه همچنان دربازداشت خانگی به سرمی برد. " اتحاديه ناسيوناليست های شان برای دمکراسی" که دومين گروه بزرگ هواداردمکراسی دربرمه است نيزکنوانسيون قانون اساسی را تحريم کرده است.

گروه خبرنگاران بدون مرزنيزارتش برمه را متهم کرده است که مانع ازحضورخبرنگاران خارجی درکنوانسيون شده است.

m

XS
SM
MD
LG