لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۹:۰۴

دبيرکل سازمان ملل متحد، اتهامات مبنی برمشارکت پسرخود دررسوايی مالی را تکذيب کرد - 2004-04-29


کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد، اتهامات مبنی برمشارکت پسرخود به نام کوجو را در رسوائی ها ومنفعت جوئی های برنامه سابق سازمان ملل متحد درعراق، معروف به برنامه " نفت در ازای غذا " تکذيب کرده است.

دبيرکل سازمان ملل متحد روزچهارشنبه دريک کنفرانس خبری گفت برخی ازاين اتهامات ناروا ومبالغه آميزاست.

سازمان ملل متحد با يک کمپانی سويسی به نام Cotecna که کمپانی متبوع کوجو بود، قراردادی به منظوربازرسی غذا وموادی که به عراق فرستاده می شد، منعقد کرد. اما کوفی عنان به خبرنگاران گفت فرزند او در زمانی که کارمند شرکت سويسی بود دربرنامه " نفت درازای غذا " مشارکتی نداشت.

برنامه " نفت در ازای غذا " که درسال ١٩٩۵ به وجود آمد، به عراق اين امکان را می داد که بخشی ازعوايد نفت خود را تحت نظرسازمان ملل متحد مصروف خريد غذا، دارو ومايحتاج اوليه زندگی برای مردم خود سازد.

معروف است که رژيم صدام حسين با استفاده از زد وبندهای پشت پرده ، ١٠ ميليارد دلار ازمعاملات غيرقانونی سود برده بود وازبخشی ازعوايد خود برای دادن رشوه به مقامات سازمان ملل متحد استفاده کرده بود. آقای عنان می گويد کميسيون مستقلی را مامور رسيدگی به اين اتهامات خواهد کرد.

a

XS
SM
MD
LG