لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۰۷

نخست وزيراسپانيا:  برای بازسازی عراق، درحال همکاری با فرانسه، آلمان وآمريکا هستيم - 2004-04-29


خوزه لوئيس رود ريکز زاپاترو Luis Rodriquez Zapatero نخست وزيراسپانيا می گويد درمورد يک قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل متحد برای بازسازی عراق، درحال همکاری با فرانسه، آلمان وآمريکا است.

آقای زاپاترو روزچهارشنبه به دنبال گفتگوبا گرهارد شرودر صدراعظم آلمان دربرلن، با خبرنگاران ديدارکرد. آقای زاپاتروگفت اسپانيا خود را نسبت به آينده عراق متعهد می داند، اما می خواهد درمورد ابتکارهای جديدی در رابطه با عراق با شرکای اروپائی خود همکاری کند. آقای زاپاترو افزود اسپانيا با آمريکا نيزدرباره عراق سرگرم گفتگواست، اما جزئيات بيشتری درباره نظرات خود پيرامون عراق ابرازنداشت.

نخست وزيراسپانيا برای گفتگوبا ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه، امروزعازم پاريس است. فرانسه وآلمان به شدت مخالف تهاجم به عراق به رهبری آمريکا بودند، اما دولت پيشين اسپانيا ازتهاجم به عراق حمايت می کرد، ولی دولت سوسياليست جديد اسپانيا ازهم اکنون روند فراخواندن نيروهای اين کشور را ازعراق آغازکرده است.

m

XS
SM
MD
LG