لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۵:۴۸

آپارتايد اسلامی - 2004-04-29


آپارتايد اسلامی

هرآنچه که اعضاء هيئت حاکم ايران دررسانه ها تحت عنوان دين وسياست ويا اسلام ناب مطرح ميکنند با آنچه فيدبک عمل آنهاست هيچ نسبتی ندارد.

درزمستان سال 76 که بنده توسط وزارت اطلاعات ربوده شده بودم درمصاحبه ها به من ميگفتند توبگو مسائلی که مطرح کرده ای از روزنامه ها بوده وما ديگر باتوکاری نداريم وميگوئيم تقصير دولت است که جلوی روزنامه ها رانگرفته وباعث گسترش آنهم شده است واين باعث به انحراف کشيده شدن جوانان ودانشجويان شده است ؟!!

وموارد بسيار ديگر که هموطنان نکته سنج هزاران نمونه آنرا ديده اند . تمامی اين موارد نشان دهنده آپارتايد اسلامی در هيئت حاکم است که درهرجای دنيا با نام اسلام ناب شروع به ايجاد نوعی نژاد پرستی اسلامی – شيعی نموده است که بقول خودشان حق ازدست رفته شيعيان را از وارثان ظلم وستم عباسی و اموی بگيرند ريشه اين قضيه در داخل کشور از دستکاری آرای مردم درانتخابات مجلس گرفته تا گزينش دردانشگاهها وموسسات دولتی گسترش يافته است آنهم درکشوری که خود را آم القراء کشورهای اسلامی ميداند کشوری که قوانين تامين اجتماعی آن باعث افزايش روز افزون خودکشی جوانهای بيکارشده است!!. درخارج کشورهم از شورشهای شمال افغانستان گرفته تا افراطيون سپاه مهدی و...وتاجنوب لبنان گسترش يافته است که همه وهمه جزء ايجاد جنگهای مذهبی وقومی چيزی ديگر دربر نداشته است ، جنگهايی که نه حضرت علی رامجددا"بعد از پيامبر اسلام به کرسی خلافت خواهد نشاند ونه حقی را از کسی خواهد گرفت بلکه بيشتر نشاندهنده جهالت درقرن حاضر است!!.

به کشتن دادن جوانان فلسطين وعراق و... همانند فدائيان حسن صباح تنها ميتواند درراستای ايجاد نوعی آپارتايد اسلامی باشد که توسط هيئت حاکم ايران طرحريزی ودرحال اجراء است !! .

درصورتيکه ملل آزاد دنيا به اين قائله خاتمه ندهند آپارتايدنوين (ومتاسفانه اتمي!!)جنگهای داخلی زيادی را در کشورهای آزاد دنيا گسترش خواهد داد .

محسن يونسی

کارشناس مديريت صنعتی

بهار 83

XS
SM
MD
LG