لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۵۰

صدور بخشنامه درمورد رعايت « حقوق بشر»  توسط محمود شاهرودی ياد ا ور ندای « آی دزد آی دزد» - 2004-04-29


اـتتلاف سراسری هواداران دموكراسيThe National Coalition of Pro-Democracy Advocates

ائتلاف سراسری هواداران دموكراسي- اهدا

تاريخ: دهم ارديبهشت 1383

صدور بخشنامه درمورد رعايت " حقوق بشر" توسط محمود شاهرودی رئيس قوه قضائيه ياد ا ور ندای « آی دزد آی دزد» ا ست.

محمود شاهرودي, رئيس قوه قضائيه واز سردمداران سركوب روزنامه نگاران, نويسند گان و آزاديخواهان ايران با صدور بخشنامه ای خطاب به مسئولان قضائی وانتظامی وبازجويان وشكنجه گران تحت امرش دستورداده است كه منبعد” از اذيت وآزار وشكنجه وهتك حرمت زندانيان خودداری كنند.”

يكی از اين ” مسئولان قوه قضائيه” كه مورد خطاب شاهرودی است, سعيد مرتضوی دادستان تهران است كه اخيراً از طرف رئيس قوه قضائيه بعنوان ” مدير نمونه” انتخاب شده است. او خود عامل تعطيلی ده ها نشريه و دستگيری روزنامه نگاران بوده و در قضيه قتل خانم زهرا كاظمی , روزنامه نگار كانادائی ايرانی الاصل نيز نام وی مطرح بوده است. مشكل( !!) اين است كه شاهرودی در اين بخشنامه توضيح نداده است كه اگر دستگاه سركوب و اختناق آخوندی كه اهرم اصلی اش در دست قوه قضائيه است اين جنايات را كنار بگذارد آنوقت سركوبگران چطوروبا چه ابزاری پايه های اين حكومت را حفظ كنند.

در اين بخشنامه شاهرودی به جلادان تحت فرمانش كه تا روز قبل(!!!) از صدور اين بخشنامه مشغول شكنجه و اذيت و آزار آزاديخواهان بوده اند ابلاغ كرده است كه منبعد ” هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار ويا اجبار او به امور ديگر” غير قانونی است!! رئيس قوه قضائيه در اين بخشنامه همچنين به سركوبگران تحت امرش ابلاغ كرده است كه از تاريخ صدور اين بخشنامه كه سه شنبه 27 آوريل بوده ديگر بايد ” در جريان دستگيری و بازجوئی يا استطلاع وتحقيق از ايذای افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء, تحقير و استخفاف به آنان, اجتناب گردد.” شاهرودی به اين اشاره نميكند كه از زمانی كه مسئول قوه قضائيه شده است درمورد چه تعداد از زندانيان سياسی در ايران اين جنايت ها صورت گرفته است.

واقعيت اين است كه سردمداران رژيم حاكم بر وطنمان سركوب را از روز اول بعنوان يك پايه نگهداری نظام بكارميگيرند. آنها سركوب آزاديخواهان, قتل عام 30 هزار زندانی سياسی در سال 67 13 و اعدام بيش از 100 هزار زندانی سياسی ازبدو تإسيس جمهوری اسلامی را بعنوان يك الزام ماندگاری انتخاب كرده اند. تجربه نشان داده است كه اين ادعای رئيس قوه قضائيه يك فريب برای گريز از فشارهای بين المللی است. لذا ماداميكه اين رژيم از پذيرش هيئت های بين المللی با حضور خانواده های زندانيان سياسی و نمايندگان اپوزيسيون برای ملاقات زندانيان سياسی خودداری ميكند و پرونده قتل خانم زهرا كاظمی را بلاتكليف نگه داشته و دانشجويان آزاده و روزنامه نگاران را دربند نگه داشته و يا هر روز به داداگاه فراميخواند ....هر ادعايی دال برتخفيف فشار بر عليه زندانيان سياسی ومردم آزاده ايران پوچ و بی اساس خواهد بود ودردی از درمان های رژيم جمهوری اسلامی حل نخواهد كرد.

سازمان اهدا مصرانه از جوامع حقوق بشری در سراسر جهان ميخواهد كه كماكان وبطور مستمر جنايات اين رژيم عليه كليه زندانيان سياسي, زنان و اقليتهای مذهبی و قومی را افشاء نموده و به اين رژيم فرصت برای سامان دادن جنگ گسترده تر بر عليه بشريت را كه 25 سال است شروع كرده ندهند.

سازمان ائـتلاف هواداران دموكراسی – اهدا واشنگتن دی سی 1776 I St NW Suite 900 Phone: 202-756-4843 Fax: 202-756-1301 Washington, DC 20006-3757 www.ncpda.com

XS
SM
MD
LG