لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۲۲

شبكه تلويزيونی عرب زبان الجزيره نواری ويديوئی ازيکی ازگروگان ها را درعراق پخش کرد - 2004-04-17


شبكه تلويزيونی عرب زبان الجزيره نواری ويديوئی ازيک سربازآمريکائی را پخش کرد که ازسوی شورشيان عراق به گروگان گرفته شده است. بستگان اين سربازتاييد کردند که اوهمان سربازخانواده آن ها است. نوارويديوسرباز را درحالی نشان می داد که دراتاقی به اتفاق چند تن ازشورشيان مسلح به سر می برد.

مرد گروگان خود را کيث ماپين Keith Maupin يکی ازدوسربازآمريکائی معرفی کرد که از زمان حمله به يک کاروان نظامی درنزديکی بغداد درماه آوريل جاری مفقود شده اند. اين سرباز از زمان حمله به يک کاروان نظامی درنزديکی بغداد درماه آوريل جاری، مفقود بوده است.

درهمين حال شورشيان عراق روزجمعه يک بازرگان وابسته به امارات عربی متحده را دربصره ربودند وسه روزنامه نگارچک، يک غيرنظامی چينی ويک مامورامداد سوری- کانادائی را آزاد کردند.

مقتدی صدر روحانی افراطی شيعه درعراق روزجمعه ازهواداران خود خواست کليه گروگان های متعلق به کشورهائی را که فاقد نيروی نظامی درعراق هستند، بدون آن که آسيبی به آن ها وارد آورند آزاد سازند.

XS
SM
MD
LG