لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۴۱

زندانيان سياسی در مسلخ معاملات سياسی: اهدا - 2004-04-17


اـتتلاف سراسری هواداران دموكراسيThe National Coalition of Pro-Democracy Advocates

ائتلاف سراسری هواداران دموكراسی- اهدا تاريخ: بيست و نهم فروردين 1383

زندانيان سياسی در مسلخ معاملات سياسی

درزمانيكه ايران تحت حاكميت ديكتاتوری مذهبی يكی ازاصلی ترين دولتهای ناقض حقوق بشر و سردمدار تروريسم وصدور بنيادگرائی است, با شگفتی ديده ميشود كه صدای زندانيان سياسی در ايران اگر چه به گوش همه جهانيان می رسد ولی در مسلخ معاملات سياسی به فراموشی سپرده ميشود.

در ايران هرروزه روزنامه نگاران به زندان انداخته شده, مخالفين در ملاء عام به دارآويخته ميشوند و زنان ايرانی با قانون سنگسار مجازات ميشوند. دانشجويان را به بند ميكشند و يا به دليل شركت در اعتراضات مسالمت آميز از دانشگاه اخراج می كنند. وكلای محترم به دليل پذيرش وكالت روزنامه نگاران خود به زندان می افتند و قوه قضائيه ا بتدا روزنامه نگاران را دستگيرو وبعد در پی مدرك برای اين دستگيری می افتد.

ابعاد جنايات اين رژيم برعليه مخالفين سياسی به مرزهای ا يران ختم نميشود. در همين رابطه سازمان اهدا توجه جهانيان را به معامله كثيف دولت سوريه با ديكتاتورهای حاكم بر ايران برسر جان دو مدافع حقوق بشر كه سال گذشته توسط دولت سوريه ربوده شده و به دولت ايران تحويل داده شدند جلب ميكند.

دولت سوريه در يك معامله شنيع اقدام به دستگيری آقايان جميل بصام و ابراهيم خدابنده كه هر دو دارای پناهندگی سياسی از دولت انگلستان بوده اند و برای ديدار خانواده و با ويزای رسمی به سوريه مسافرت نموده بودند نموده و آنها را بطور مخفيانه به ايران تحويل داده است.

سازمان اهدا همصدا با تمامی سازمانهای حقوق بشری و ايرانيان شريف از دولت سوريه خواهان برگرداندن اين فعالين حقوق بشر از ايران شده و دولت سوريه را مسئول جان اين دو زندانی سياسی ميداند.

سازمان ائـتلاف هواداران دموكراسی – اهدا واشنگتن دی سی

-30-

1776 I St NW Suite 900 Phone: 202-756-4843 Fax: 202-756-1301 Washington, DC 20006-3757 www.ncpda.com

XS
SM
MD
LG