لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۰:۰۹

مخالفان درارمنستان خواستاراستعفا رابرت کوچاريان شدند - 2004-04-14


رهبران مخالف درارمنستان می گويند دست از تلاش های خود برای وادارکردن رابرت کوچاريان رئيس جمهوری ارمنستان به استعفا ازمقام خود برنمی دارند. پليس برای درهم شکستن تظاهرات ضد دولتی درمرکزشهرايروان پايتخت ارمنستان در روزسه شنبه، ناگزيرازاستفاده ازلوله های فشارآب ونارنجک های گيج کننده شد.

درجريان تظاهرات، ده ها تن ازتظاهرکنندگان وشماری ازافراد پليس مجروح شدند وچند تن ازاعضای مخالفان بازداشت گرديدند. پليس می گويد تظاهرکنندگان اقدام به پرتاب بمب های آتش زا، بطری وسنگ کردند. ولی اين اتهامی است که تظاهرکنندگان مورد تکذيب قرارداده اند.

مخالفان ادعا می کنند رابرت کوچاريان با تقلب درانتخابات سال گذشته، برای يک دوره ديگربه رياست جمهوری انتخاب شد. وزارت امورخارجه آمريکا با ابرازنگرانی ازاوضاع ارمنستان، اعلام کرده است خشونت وبازداشت مخالفان منجربه گفتگوميان طرفين نمی شود.

K

XS
SM
MD
LG