لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۳۲

تونس و ايالات متحده آمريکا<br>Editorial: TUNISIA & U.S.A&nbsp; - 2004-04-02


آنچه در اينجا می خوانيد، نظر رسمی دولت آمريکا است.

شهروندان تونس، حق تغيير حکومت را نداشته و از حق آزادی بيان و تجمع و حق آزادی معاشرت بشدت محروم شده بودند. کسانی که دولت را بطور علنی مورد انتقاد قرار می دهند، توسط عوامل امنيتی يا مورد اذيت و آزار قرار می گيرند و يا باز داشت می شوند.

کمال لابيديف رئيس سابق عفو بين المللی در تونس، يک روزنامه نگار قديمی تونس است، که دولت تونس جواز روزنامه نگاری او را لغو کرد. وی می گويد پرزيدنت بن علی با خاموش کردن هرگونه ابراز مخالفت و انتقادی، جامعه مدنی را بکلی سرکوب کرده است.

در ملاقات رئيس جمهوری تونس در کاخ سفيد با پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری آمريکا، خاطر نشان کرد که آمريکا با آگاهی از اينکه سيستم تحصيلی تونس، مدرن و پوياست و زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردارند ولی معتقد است که تونس به مطبوعات زنده و آزاد و همچنين يک روند سياسی شفاف نيازمند است.

"تونس می تواند در هدايت خاورميانه فراگير و گسترده، بسوی آزادی و اصلاحات کمک کند. آنچه که من می دانم لازمه برقراری صلحی پايدار و دراز مدت است."

برغم محدوديتهای کنونی در تونس همانطوريکه کمال لابدی می گويد: مردم تونس هنوز اميدوارند که دمکراسی سرانجام در کشورشان پا خواهد گرفت و ريشه دار خواهد شد. کشور تونس طی 200 سال گذشته، دوست و متحد آمريکا بحساب آمده و سياستهای آمريکا از جمله مسايل بحساب ميآيند که مقامات آمريکا آنها را ضمن سفر اخير پرزيدنت زين العابدين بن علی با رئيس جمهوری تونس در ميان گذاشتند. بگفته کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا در اين مذاکرات کارنامه حقوق بشر تونس نيزمورد بررسی قرار گرفت.

ما در رابطه با اصلاحات سياسی و آزادی مطبوعات و ساير مسايل مشابه، از مدتی قبل نگرانيهايی داشتيم که به اعتقاد ما تونس می توانست در جهت رفع آنها گامهای بيشتری بر دارد.همانطوريکه می توان با دوستان نزديک درباره مسايل مورد اختلاف گفتگو کرد.

تونس تحت رهبری اولين رئيس جمهوری خود، حبيب بورقيبه، پيشگام جهان عرب در برسميت شناختن حقوق زنان بود که با برکناری حبيب بورقيبه، پيشگام جهان عرب در برسميت شناختن حقوق زنان بود که با برکناری حبيب بورقيبه در سال 1987 ، دولت پرزيدنت بن علی هم عموماً حقوق زنان را محترم شمرده است، ولی در زمينه های ديگر، دست آوردهای حقوق بشر در تونس همچنان ناچيز بوده است.

XS
SM
MD
LG