لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۵۱

راز سر به مهر، فريدون هويدا، ترجمه امير آذر  - 2004-02-17


منبع : iranian.com 13 فوريه 2003

بيست وپنج سال حکومت بی وفقه استبداد دينی درايران پرسشی اساسی برای ما مطرح می کند:

چگونه يک گروه نالايق وغالبا"فاسد ازروحانيان دون پايه پس ازمرگ رهبرکاريزماتيک « امام » توانسته اند مردم ايران را اين چنين برای زمانی طولانی زيرسلطه خود نگاه دارند؟ درواقع جمهوری اسلامی درتمام اين سالها مشکل برروی مشکل گذاشته است :

هشت سال جنگ خونين؛ بيش از40.000 اعدام سياسی دردوسال نخست روی کارآمدن؛ سوء مديريت سياسی واقتصادی انزوای ظاهری کشور؛ ميليونها بيکار؛ دوبرابر شدن جمعيت؛ تورم دورقمی ساليانه؛ شهروندانی که ناگزيرند برای تامين معاش دو شغل همزمان داشته باشند؛ زنانی که درحقشان تبعيض روا داشته شده است؛ فساد گسترده درتمامی سطوح اجتماعي؛نقض فاحش حقوق بشر؛ ترورمخالفان درداخل وخارج؛ ناآرامی های دانشجويان وشورش؛ ميزان بالای جرم وجنايت؛استفاده گسترده ازمواد مخدر؛ کمک به سازمانهای تروريستی وغيره.

سالهاست که آگاهان فروپاشی قريب الوقوع جمهوری اسلامی را پيش بينی می کنند.بااين وجود اين حکومت همچنان پابرجاست است ( اگرچه بيماراست ) وحکومت می کند. درست است که قوانين اسلامی ديگر با آن شدت که دردوره خمينی بود اعمال نمی شود.اما همچنان قوانين کشور اسلامی است واجامر واوباش تحت فرمان رژيم هرازچندی برای اجرای اين قوانين دست به وحشيگری می زنند.بسياری ازافرادی که به ايران سفر می کنند می گويند که طغيانی درحال شکل گيری است که رژيم را درآستانه فروپاشی قرار داده است.

پس چه عاملی رژيم را سرپا نگه داشته است؟ تمايل ورضايت مردم فقير؟ پليس مخفی قدرتمند؟ گروههای امنيتی ويژه چون سپاه يا بسيج؟ اراده الله؟ توانايی ملايان برای نبرد با شيطان؟

مطمئنا" برخی ازعوامل ياد شده به سود ملايان بوده است.اما آنان برای بقای درازمدت رژيم شکست خورده خود نمی توانند ازآنان استفاده کنند.

دراين معما مقصرکيست؟

فکرمی کنم که « ناجيان » اصلی جمهوری اسلامی را يافته ام.

اين گروه چهارگانه عبارتند ازانگليس، فرانسه، آلمان وروسيه. دولت های اين چند کشورافسانه ای موسوم به « گفت وگوی سازنده » را اختراع کرده اند که نه جمهوری اسلامی بلکه ايالات متحده را به انزوا بکشانند ومعامله ای سودآور با ملايان کنند.

آنان درباره وضعيت سياسی ايران تحليل های موهوم ارائه می دهند که طبق آن رييس جمهوری خندان، خاتمی « اصلاح طلب » ومخالف خامنه ای « عبوس » ومحافظه کار است. يکی ازدخالت های دول فوق در21 اکتبر2003 رخ داد زمانی که وزرای امور خارجه بريتانيا، آلمان وفرانسه به تهران رفتند تا خامنه ای را متقاعد کنند که اجازه دهد تا آژانس بين المللی انرژی اتميپايگاههای هسته ای ايران را مورد بازرسی قرار دهد.

در11 فوريه 2004 رژيم ايران صدها پلاکارد را که تصاويری ازرهبران ودوستان را بدست تظاهرکنندگان اجيرشده اش داد که در بيست وپنجمين سالگرد به قدرت رسيدن خمينی شرکت کرده بودند.

تعجب من ازاين بود که درميان اين تصاويرعکسی ازبلر، شيراک،شرويدر وپوتين نديدم.

ای ملايان نمک نشناس!

فريدون هويدا درفاصله سالهای 1971 تا 1978 سفيرايران درسازمان ملل بود.

XS
SM
MD
LG